więcej
19.01.2018 Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA
Z przyjemnością informujemy, że firma EKO-SYSTEM-POLSKA otrzymała certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA przyznawany przez Centrum Badania Opinii Klientów. W imieniu całego zespołu, dziękujemy...

Aktualności - Eko-System-Polska | Eko-System-Polska
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka drukuj

19.07.2016 Zapytanie ofertowe na usługę opracowania studium

Zapytanie ofertowe

na usługę opracowania studium wykonalności prac B+R do projektu pt:

„Utylizacja odpadów metodą zgazowania plazmowego – studium wykonalności”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

I. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, będących Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 174/3552/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r.

2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

- strona internetowa Zamawiającego: http://esp.com.pl/

- strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl;

- siedziba firmy tablica ogłoszeń;

- zapytanie ofertowe wysłane do 3 potencjalnych wykonawców.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności prac B+R.

Pozostałe informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego znajdują się w załączonych plikach:

ESP Zapytanie ofertowe RPO-1.2-1-2016

ESP Załącznik nr 1 do zapytania RPO-1.2-1-2016


Pliki do pobrania:Więcej aktualności: