więcej
20.10.2017 Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na zakup usług badawczych

Aktualności - Eko-System-Polska | Eko-System-Polska
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka drukuj

06.08.2012 Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

z dnia 06.08.2012

na „Wykonanie, dostawę i montaż zbiorników”

 

na potrzeby realizacji projektu

pn.”Utworzenie Innowacyjnego Zakładu produkującego rury strukturalne i zbiorniki wielkogabarytowe”

 

 

 

 

W oparciu o zgłaszane przez potencjalnych wykonawców uwagi kwestionujące  treść przedmiotowego zapytania ofertowego w części dotyczącej wskazanych kryteriów oceny ofert i wyboru wykonawcy,  Zamawiający z uwagi na konieczność pilnej realizacji zamówienia objętego postępowaniem ofertowym informuje, iż wprowadzą zmianę w przedmiotowym zapytaniu  w zakresie kryterium wyboru-  jako jedyne kryterium wyboru ofert ustanawia kryterium ceny – waga 100%.

 

Prosimy o możliwie szybkie przygotowanie ofertyWięcej aktualności: