więcej
19.01.2018 Certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA
Z przyjemnością informujemy, że firma EKO-SYSTEM-POLSKA otrzymała certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA przyznawany przez Centrum Badania Opinii Klientów. W imieniu całego zespołu, dziękujemy...

Oferta - Eko-System-Polska | Eko-System-Polska
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka drukuj

Podstawowym zagadnieniem ochrony środowiska w Polsce jest problem oczyszczania ścieków. Wysokie wymagania stawiane ochronie środowiska przez przepisy polskie i europejskie spowodowały wzrost zapotrzebowania na obiekty związane z gospodarką wodno-ściekową. Dlatego też obecnie buduje się coraz więcej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych w różnych systemach (grawitacyjnym, grawitacyjno-ciśnieniowym, ciśnieniowym i podciśnieniowym) co pociąga za sobą budowę przepompowni.

 

Podstawowymi parametrami decydującymi o wyborze systemu sieci kanalizacyjnej są:

 • ukształtowanie terenu, 
 • długość sieci kanalizacyjnej co wiąże się z koniecznością zachowania minimalnych spadków, 
 • wysoki poziom wód gruntowych, 
 • mała gęstość zaludnienia, 
 • niekorzystne warunki gruntowe, 
 • okresowy dopływ ścieków.

 

Uwzględniając powyższe parametry coraz częściej projektuje się sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej i ciśnieniowej. Przepompownie mają zastosowanie do transportu:

 • ścieków sanitarnych, 
 • wód deszczowych, 
 • wód drenażowych i odwodnieniowych

 

System ciśnieniowy w stosunku do grawitacyjnego posiada wiele zalet:

 • zmniejszenie średnicy przewodów tłocznych współpracujących z pompą w stosunku do kanałów grawitacyjnych,
 • poprawa bilansu tlenowego ścieków,
 • duża sprawność układu tłocznego,
 • obniżenie kosztów robót ziemnych; odwodnieniowych (przewody układane są poniżej strefy przemarzania).