więcej

Certyfikaty - Eko-System-Polska | Eko-System-Polska
small font medium font big font print

  Nazwa   Zastosowanie    IBDIM  

BBJ

SEP

B

 

BBJ

SEP

CE

 

ISO

9001

                       
 

Studzienki kanalizacyjne

ESP prefabrykowane z rur strukturalnych i gładkościennych

z polietylenu (PE)

lub polipropylenu

 

 

 

Studzienki kanalizacyjne:

 - ślepe

 - kaskadowe

 - zbiornikowe

Studzienki przepompowni

Studzienki wodomierzowe

 Średnice od DN400 do DN3000

   

           
                       
 

Rury i kształtki NAWO do bezciśnieniowej kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej
z polietylenu PE


 

 

 

 

 

 

Bezciśnieniowa kanalizacja
sanitarna i odwodnieniowa.
Jako rury osłonowe, przepustowe. Materiał na studzienki kanalizacyjne,
wodomierzowe, zbiorniki separatorów i przepompowni ścieków.  
Sztywność standardowa – SN2, SN3,2, SN4, SN6,3, SN8

               
                       
 

Układ sterowania
urządzeniami przepompowni ścieków

 

 

 

Sterowanie

pracą przepompowni

 

 

 

               
                       
  Produkcja kompletnych przepompowni ścieków z automatyką sterującą  

Produkcja zbiorników i studni z PEHD.

Produkcja rur i kształtek z PEHD.